HMONGB UAT MANGX UAT NDUAS (SA PA. VIETNAM
作者:老街日报… 文章来源:老街日报网 点击数:1870 更新时间:2017-10-17 17:06:23

                       HMONGB UAT MANGX UAT NDUAS

                    (SA PA.VIETNAM)

                  越南沙巴苗族的麻文化                                01.    Rab mangx

                          02. Leuk mangx

 


                                                          

                                                                 03. Loub sod
                                 04. Sheuk nduas

                                               05. Chuab nduas

                                 06. Ndok ndoub

                                    07. Ndrangx dab

                              08. Drouk ndoub

                                  09. Rab ndoub

                         10. Loub ndoub

                                        11. Dab drangx

                        12. Ncaik Hmongb

 

文章录入:hmongheu    责任编辑:hmongheu